AgilaTEC MB

įkurta siekiant realizuoti gerąsias inžinerines praktikas ir inovacijas infrastruktūros projektuose tiek naujuose, įgyvendinamuose, tiek ir renovacijos bei rekonstrukcijos projektuose. Energijos resursų brangimas pastaraisiais metais yra viena iš svarbiausių priežasčių, skatinanti atsirasti naujoms veikloms susijusioms su elektros energijos sąnaudų mažinimu, vandentvarkos sprendimų efektyvinimu ir aplinkosauginiu tvarumu.

Efektyvumas ir orientacija į klientų poreikius, iniciatyvumas ir nuolatinis profesinis tobulėjimas, komandinis darbas – pagrindinės mūsų vertybės. Savo klientams mes teikiame paslaugas, geriausiai atitinkančias jų verslo aplinką ir veiklos pobūdį, kuriančias ilgalaikę pridėtinę vertę bei atitinkančias naujausias praktikas ir tendencijas.

Created with Fabric.js 1.7.22

Patikimumas ir patirtis

Created with Fabric.js 1.7.22

Tvarūs sprendimai

Created with Fabric.js 1.7.22

Profesionalumas ir partnerystė

Created with Fabric.js 1.7.22

Inovacijų ir pažangos siekimas